lupinky

Sibylha: Meditace v Indii (Duben 2009)
Meditace ale nemusí být jen koncentrovaná činnost, která je jen pouhou chvílí uprostřed našeho běžného, hektického, denního času. Meditace je předavším přístup k životu. Vždyť k čemu je pouhá chvíle uprostřed našeho dne, když zbytek času prožíváme ve stresu, hekticky a bez kontaktu sami se sebou? >>>

Leden 2007 Manguri: Proč slavím slunovrat
Žijeme v úžasné době - promlouvají k nám zapomenuté civilizace, objevujeme zapomenuté bohy a zapomenuté bohyně a ožívají i zapomenuté svátky. Stále více a více lidí chápe, že opravdové svátky nejsou ty zavedené jinými lidmi, ale ty, které nám dala do vínku existence sama... >>>

Prosinec 2006 Kalman Horvát: Ženská "kvalita" jako základ mužské identity
Jako většina mužů z euroamerického kruhu jsem vyrůstal v přesvědčení, že ženy jsou na rozdíl od nás mužů složité bytosti s komplikovanou a neuchopitelnou identitou. Skutečným ohrožením této teorie, kterou jsem s radostí zastával, pro mě bylo prohlášení André Van Lisebetha, který ve své knize Tantra zmiňuje jako vědecky prokázaný fakt, že nejen psychickou, ale dokonce i fyzickou základnou muže je ve skutečnosti žena. Proti své vůli jsem cítil pravdivost tohoto tvrzení ... >>>

Březen 2002 Albi: Ochutnávka tantry - dojmy z kurzu
Ti, kdo ještě s tantrou nemají žádnou praktickou zkušenost, se nás často ptají, co je na kursu čeká, k čemu je takový kurs dobrý a jestli by nešlo tantru dělat nějak jinak, než sebrat odvahu, jet na kurs, potkat se s úplně cizími lidmi... >>>

Srpen 2001 Manguri: Jak se mění aura člověka při cvičení tantry
Aura Jednoho květnového rána jsem s kolegyní Helenou Unmani navštívil pani Milenu Svorovou v kanceláři společnosti AuraVideo Biofeedback v Jungmanově ulici v Praze. Společnost je průkopníkem v zaznamenávání aury pomocí zařízení WinAura od amerického vynálezce AuraCamery, která již dříve dokázala zobrazit auru na fotografii.

Naše návštěva trvala zhruba 60 minut a její výsledky nás všechny velmi překvapily...." >>>


Grafika : www.sikovna-graficka.cz     WebMaster : Jiří Sedláček
lupinky