linka

Vítejte na stránkách Tantra magazínu! Těší nás, že Vám můžeme zprostředkovat nejširší nabídku ze světa tantry: kurzy tantry a tantrické semináře, tantra masáže, tantrická literaturu a další aktuální dění. Originální či převzaté články a rozhovory připravuje naše redakce.

Manguri: Krize mužství? Nikoliv, krize jeho definice!

"S bezpečím nechci mít nic společného. Být sannjásinem znamená, že je člověk připraven žít bez potřeby bezpečí. To je ta největší odvaha a díky této velké odvaze je možná velká blaženost." Pokračování Oshových Promluv na téma královské písně od Sarahy kapitola 6. Jsem ničitel. přeložil Vladimír.

"Bytosti, které odkládají nirvánu, touží po hrubém království samsáry." Pokračování Oshových Promluv na téma královské písně od Sarahy přeložil náš nový spolupracovník Vladimír.

PhDr. Helena Křováková: Tantra pro gaye. Je jiná?

John Hawken o své práci, vizích a tantře v Čechách pro Tantra magazín.

Sibylha : Meditace v Indii

Manguri : Tantra masáž jako erotická meditace
Kurzy tantry a spirituání erotiky


odkazTantra institut od 16.10.2017 Momenty tantry II - rituály. Večerní cyklus setkání mírně pokročilé skupiny. Náš kurz představuje inspiraci pro každodenní život, osvojení si tantrického vnímaní světa. Práce s různými meditačními technikami a jejich individuální modifikace, tantrické rituály, jejich symbolika, hravý a meditativní přístup k sexuální energii. Lektoři: Manguri a Zuzi. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

odkazTantra institut 22.10.2017 (neděle) Meditace mazlení - setkání pro páry i jednotlivce. Masáž živlů. Úvodní část setkání budeme zkoumat různé druhy doteku: zemský (uzemňující), ohnivý, vodní a vzdušný. Pomocí doteku si budeme doplňovat kvalitu živlů, které nám v tuto chvíli chybí. Citlivé setkání vhodné i pro začátečníky. Přihlášky u Daniely na emailu: daniela.skalova13@gmail.com, tel.: 602453469. Provází: Manguri. Místo: Centrum života Alatyr, Štěpánská 61, Praha 1 (v pasáži Lucerna).

odkazTantra institut 4.-5.11.2017 Energie jako hra polarit. Víkendové setkání pokročilejší skupiny bude věnováno meditativnímu prožívání erotiky. Budeme uctívat mužství i ženství a interakci mezi těmito dvěma životodárnými polaritani. Budeme léčit pohlaví (a náš vztah k němu), tím, že do něj přivedeme vědomí meditativním dotekem. Tato původní tantrická technika je dnes známá jako orgasmická meditace. Tím, že zalijeme čakry sexuální energií, rozšíříme naše prožívání směrem k celotělnímu orgasmu a navíc oživíme a povzbudíme naší citovou i duchovní stránku. Lektoři: Manguri a Zuzi. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

odkazTantra institut 9.11. Pokročilé mazlení. Pokročilostí rozumíme:
1.odpovědnost za sebe, hlídání si vlastních hranic a respektování hranic ostatních účastníků,
2.zkušenost s nějakou meditační technikou (vipasana, Oshovy meditace, vnitřní úsměv, ...),
3.přijímání nahoty (vlastní i ostatních).
Přihlášky u Zuzi na emailu: tantra.zuzana@gmail.com , tel: 733 371 336. Provází: Maya a Manguri. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

odkaz 10.-11.11.2017 Moc, bezmoc a sexualita - Vědomé BDSM - večerní a celodenní workshop. Lektorka: Ing. Jana Goetzová. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

odkazTantra esence 10.–12.11.2017 Kurz tantrické masáže Od doteku k intimitě pro ženy Tan­t­ric­ká masáž vy­ža­du­je mnoho ote­vře­nos­ti a dů­vě­ry, která se po­stup­ně s na­ši­mi zku­še­nost­mi roz­ví­jí a zvět­šu­je. Pro mnoho žen je však zpo­čát­ku pří­jem­něj­ší pro­zkou­má­vat lé­či­vé umění tan­t­ric­ké ma­sá­že nej­pr­ve v žen­ském kruhu, ve kte­rém vy­tvo­ří­me bez­peč­né a dů­věr­né pro­stře­dí. Masáž se bu­de­te učit na sobě na­vzá­jem, v pří­pa­dě zájmu bude na závěr kurzu po­zván muž­ský model. Ve skupince max. 6 osob vytvoříme intimní prostředí, ve kterém se vám budeme moci plně věnovat, podle vašich individuálních potřeb. Tantrická masáž je krásným, intimním rituálem, dopřejte si pro jeho výuku intimitu, soukromí a individuální přístup. Lektor:Bc. Michaela Lynnette Torstenová Místo: Centrum Integrity, Na Čečeličce 5, Praha 5, Smíchov

odkazTantra esence 15.-17.12.2017 Kurz tantrické masáže Od doteku k intimitě Komplexní výuka základů tantrické masáže ve smíšené skupině. Základní, komplexní kurz tantrické masáže, vhodný pro budoucí tantrické terapeuty, ale i jednotlivce a páry, kteří chtějí okusit kouzlo tantrické masáže a prožít zkušenost, na kterou se nezapomíná. Ve skupince max. 6 osob vytvoříme intimní prostředí, ve kterém se vám budeme moci plně věnovat, podle vašich individuálních potřeb. Tantrická masáž je krásným, intimním rituálem, dopřejte si pro jeho výuku intimitu, soukromí a individuální přístup. Lektor:Bc. Michaela Lynnette Torstenová Místo: Centrum Integrity, Na Čečeličce 5, Praha 5, SmíchovGrafika : www.sikovna-graficka.cz     WebMaster : Jiří Sedláček