Tantra magazín

Následující knihy vydalo nakladatelství Pragma, mimo jiné i vydavatel časoipisů REGENA (časopis pro zdraví a alternativní léčení) a VITAL (měsíčník pro zdravý životní styl). Knihy můžete zakoupit

Knihy si můžete také objednat na dobírku na adrese: Nakladatelství Pragma, Vězeňská 3, 110 00 Praha 1, tel: (02)22310774, e-mail: pragma@pragma.cz. K ceně knihy se připočítavá poštovné ve výši 55 až 60 Kč podle hmotnosti zásilky. Balné se neúčtuje.OSHO: Oranžová kniha OSHO: ORANŽOVÁ KNIHA
Meditační techniky

Meditace není cesta vesmírem ani průlet časem ale okamžité probuzení.
Jsou dva druhy hledání: jedním je meditace - hledáte v hloubce sami. Druhým je láska - hledáte v hloubce s druhým člověkem. Meditace je prostě radost ze své vlastní přítomnosti. Meditace je radost ze svého vlastního bytí.

Oshovy meditační techniky Vám pomohou v oslavování sebe sama. Jejich originalita a jednoduchost potvrzují mistrovo porozumění lidské podstatě. Syntéza východní meditace a západního myšlení. Tanči - natřásej se - dýchej - medituj.

Když vaše úsilí skončí, meditace je stále přítomná - její radost, benedikce a požehnání.

CENA: 98,-
ISBN 80-85213-13-3Margo Anand: Umění sexuální extáze Margo Anand: Umění sexuální extáze

Cesta k plnému rozvinutí milostného života a prohloubení initimity

Jedním z největších zdrojů potěšení - a jedním z největších zdrojů zklamání - je intimní sexuální vztah. Margo Anand pomáhá tisícům lidí, kteří jsou ne zcela spokojeni, omrzelí nebo rozčarováni svým sexuálním životem, rozvíjet vlastní přirozené sexuální energie a kultivovat duchovní prožitek, který je s erotickým životem nerozlučně spjat. V této podrobné a vkusně ilustrované knize předkládá Margo Anand kurzy cvičení, založené na starověkých tantrických a taoistických praktikách. Její výklad je plně uzpůsoben pro západní čtenáře, kteří byli vychováni v kultuře, kde je autentický erotický a sexuální život zanedbáván. Vede čtenáře k tomu, aby si vytvořili pro milování zvláštní prostředí, odbourali psychické obavy a překážky, naučili se umocňovat vzrušení a prohlubovali míru a intenzitu vzájemného splynutí. Velké množství metod k prohloubení rozkoše a důvěrnosti zahrnuje vizualizaci, dýchání, masáže, rituály, pohyb i fantazii. Sexuální tajemství odhalená v této knize Vám ukáží:
- Jak prodloužit rozkoš tím, že se naučíme zůstat plně vzrušení při dokonalém uvolnění
- Jak rozšířit orgasmus z lokalizovaného pocitu na prožitek celého těla
- Jak dosáhnout znásobeného orgasmu u muže i ženy
- Jak vyléčit sníženou sexuální citlivost
- Jak používat vzájemné i individuální sebeuspokojování pro překonání sexuálních zábran a zvýšení sebedůvěry
- Jak se naučit znát mužskou i ženskou sexuální "erotogenní mapu"
- Jak se osvobodit od sexuálních traumat
- Jak se vyrovnat s antikoncepcí tak, aby se nejevila překážkou na cestě k autentickému sexu
- A konečně, jak transformovat sexuální enrgii v hlubokou a extatickou duchovní zkušenost

MARGO ANAND, která studovala u mnoha tantrických mistrů a promovala z psychologie na Sorbonně, vede semináře o sexuální extázi po celé Evropě a Americe.

CENA: 168,-
ISBN 80-7205-434-1Margo Anand: Umění sexuální magie Margo Anand: Umění sexuální magie

"Umění sexuální magie doporučuji všem čtenářům, kteří se chtějí dovědět, že sexuální extáze a duševní vytržení jsou tytéž zážitky v různém přestrojení."
DEEPAK CHORPA, M.D.
Autor knih The Return of the Merlin a The Seven Spiritual Laws of Success

"Margo Anand je sexuální magie. Anand vdechuje tantrickou tradici do praktických meditací moderních milenců. Nabízí nám zoufale potřebný úvod do tajemství ženské sexuality."
GABRIELLE ROTH
Autorka knihy Maps of Ecstasy

"Autorčin podrobný popis sexuálních technik je vskutku magický."
BETTY DODSON
Autorka knihy Sex from One

"Anand je jednou z nejinteligentnějších učitelek, jež nás učí, jak přistupovat k sexualitě způsoby, které mohou být léčivé."
DEAN ORNISH, M.D.
President and Director Preventive Medicine Research Institute

"Velmi dobře vypracovaná a praktická příručka pro lidi, kteří mají zájem o umění sexuální magie. Tato kniha je odvážným a krásným úvodem do problematiky nesmírné důležitosti." NICK DOUGLAS
Autor knihy Sexual Secrets: The Alchemy of Ecstasy

Margo Anand , která studovala u mnoha tantrických mistrů, je zakladatelkou jedinečného kurzu sexuální blaženosti, který se jmenuje Sky Dancing Tantra (Tantra nebeského tance). Margo Anand vystudovala psychologii na Sorbonské univerzitě a dnes žije v Kalifornii.

CENA: 160,-
ISBN 80-7205-585-2OSHO:Tantra spiritualita a sex OSHO: TANTRA SPIRITUALITA A SEX

Tantra říká, že sex můžete použít jako odrazový můstek. Až porozumíte sexuální extázi, můžete porozumět tomu, o čem mluví mystikové: většímu orgasmu, kosmickému orgasmu.

OSHO


Je to nejcitlivější příspěvek týkající se lidské sexuality. OSHO rozbíjí předpojaté názory a dokazuje nám, že klíčem k božství je skutečné akt lásky. FREUD začal se studiem světa sexuální patologie, MASTERS a JOHNSON zkoumali svět normálního sexuálního chování a teď nás OSHO uvádí do tantry, v níž se sex může stát dveřmi k nejhlubším posvátným zážitkům.

psychiatr LEONARD ZUNIN, M.D.

CENA: 58,-
ISBN 80-85213-45-1GENEVIEVE LEWIS PAULSON: KUNDALINI A ČAKRY GENEVIEVE LEWIS PAULSON:
KUNDALINI A ČAKRY


Každý člověk má kundalini, stejně jako má každý sexuální pudy. Kundalini je energie, která otevírá přístup k netušené psychické síle a cestu ke kosmickému vědomí. Kdykoli se Vám zdá, že Vaše tělo nepracuje naplno, je to proto, že užíváte pouze malou část dostupné životodárné energie kundalini. I ty nejjednodušší problémy mohou blokovat proudění kundalini.

Zatímco zesilují energie věku Vodnáře, stále více lidí prožívá spontální náhlé uvolnění kundalini, které je natolik intenzivní, že může vyvolávat obavy a strach. S pomocí knihy Genevieve Lewis Paulson se naučíte uvolňovat kundalini postupně a bezpečně. Obavy a nejistota pramení z neznalosti. Ve světě rozšiřujícího se globálního kosmického vědomí znamená ignorovat kundalini totéž jako zakazovat mladým lidem sexuální výchovu. Čím více víme, tím větší máme možnosti.

Ať už jste prožili velké uvolnění kundalini spontálně a nebyli jste schopni využít této energie produktivním způsobem, nebo Vaše kundalini dřímá jako přezimující medvěd připravena probudit se, tato kniha Vám ukáže, jak uspokojit své neznámé potřeby, které dosud neumíte pojmenovat. Pro toho, kdo ještě neumí pracovat s kundalini a čakrami, je tato kniha nejlepším rádcem. Genevieve Lewis Paulson totiž nabízí podrobné instrukce, jak začít předběžné očisťování těla a jak se připravit na radikální průlom ve svém duchovním růstu, než přistoupíme k samotnému uvolňování kundalini.

Máte právo vyvíjet se a stát se duchovně vyspělími bytostmi. Dnes, kdy osobní vývoj každého jedince, který je odhodlán žít produktivní autentický život, začíná urychlovat, potřebujeme, aby nám někdo ukázal, jak usnadnit tuto cestu. Znalost a porozumění kundalini nám tento vývoj usnadní na všech úrovních.


CENA: 148,-
ISBN 80-7205-353-1
Sharamon, Baginski: Základní kniha o čakrách SHALILA SHARAMON, BODO J. BAGINSKI:
ZÁKLADNÍ KNIHA O ČAKRÁCH

Poznávání energetických center neboli čaker otvírá pohled na působení jemných sil na lidský organismus. Tato kniha názorným a srozumitelným způsobem popisuje funkce a vliv těchto energetických center. Pro praktickou práci s čakrami zde autoři nabízejí celou škálu možností: použití tónů, barev, krystalů a vůní s jejich specifickým účinkem, doplněné meditačními a dechovými cvičeními, masážemi reflexních bodů jednotlivých čaker na chodidlech a přenosem univerzální životní energie. Popisy prožitků přírody, různych druhů jogy a astrologické přiřazení jednotlivých čaker obohacující navíc toto téma zajímavými a inspirativními poznatky.

CENA: 98,-
ISBN 80-85213-36-2OSHO: Život, láska, smích
OSHO: Život, láska, smích


Je na vás, kde chcete žít -
v pekle nebo v nebi -
protože ať chcete žít kdekoliv,
je třeba to nejdřív vytvořit.
Není to nic hotového
to, že si koupíte lístek a chytnete vlak,
to vše se musí vytvořit.

Láska může nastolit ráj zrovna tady a teď.

Neučím nic než: více lásky -
až k bodu, kde se stanete sami sebou,
jen zdrojem lásky a ničím víc...
Přijměte odpovědnost za peklo či nebe,
ve kterém žijete.
Jakmile této odpovědnosti porozumíte,
nevěřím, že byste ještě směřovali do pekla.


OSHO, Zlaté zítřky


CENA: 78,-
ISBN 80-85213-18-4OSHO: Od medikací k meditaci OSHO: Od medikací k meditaci

Jaký je vzájemný vztah mezi stavem vaší mysli a vaším zdravím? Když přední američtí vědci po letech vytrvalého odmítání konečně dospěli k poznání, že mysl a tělo jsou skutečně jedním celkem, otevřela se cesta k naprosto novému pohledu na zdraví a nemoci. Tato kniha je napsána svěžím, moudrým a zábavným stylem, takže je přístupná všem, které zajímá, zda jim meditace může přinést lepší zdraví a pocit životní pohody.

"Oshovy brilantní postřehy jsou přínosem pro ty, kteří touží po zkoumání a poznávání nekonečných a kouzelných možností, jež v sobě mají již od narození všechny lidské bytosti. Tato kniha patří na každou poličku a do knihoven lidí hledajících poznání své vlastní přirozené podstaty. " Dr. Deepak Chopra, AGELESS BODY TIMELESS MIND

"Osho je okouzlující mistr, jenž využívá všechny možnosti k tomu, aby pomohl lidstvu překonat obtížná období ve vývoji procesu uvědomování si." HH Dalajlama

CENA: 160,-
ISBN 80-7205-701-4OSHO: Od smrti k nesmrtelnosti OSHO: Od smrti k nesmrtelnosti

Život není zvyk, život je nepřetržité hledání, kladení otázek. Život je otevřená cesta, a dokud nenalezneš konečnou pravdu svého bytí, nezastavuj se. Existuje mnoho zastávek míst krásných, kouzelných, přitažlivých, skvostných míst. Pamatuj, že pokud nepoznáš, kdo a kým jsi, není pro tebe žádné zastávky. Ano, můžeš si trochu odpočinout na každé zastávce, přesto neustávej v pohybu. Zůstaň otevřen všem druhům zkušenosti.

Nejsem zvláštní, nejsem svatější než tisíce. Nejsem mesiáš ani prorok, jen prostá, obyčejná lidská bytost. S takovým člověkem nedokážete založít něco jako svatou historii křesťanství, hinduismus, budhismus. Padají do stejné propasti, do stejné temnoty. A základní příčinou je, jejich proroci, mesiáši a jejich zakladatelé se usilovně snažili být konzistentní, protože stejnorodost byla považována za něco ohromně cenného. Je ohromně cenná, ale jen pro hlavu. Sebepopírání si žádný vědec dovolit nemůže, musí být konzistentní. Nejsem vědec. Jsem mystik.

Abyste mohli být se mnou, musíte se naučit jednomu umění, a to: neberte má tvrzení vážně. Na okamžik se z nich radujte, ale neočekávejte, že je nepopřu. Nenuťte mě plnit vaše očekávání. Já vám nikdy neukládám, abyste plnili nějaké očekávání. Přinejmenším tolik můžete udělat - jednoduchá věc.

Po staletí mistři žákům vnucovali své myšlenky. Já vám nevnucuji žádnou svou myšlenku. Nenaléhejte na mě s tím, jak se mám chovat, co mám říci nebo neříci. Smiřte se s tím, že vyslovení tvoří protiklady, vyslovení tvoří nepřátelství lidí vně, vyslovení tvoří zbytečný zmatek.

Nic ode mne neočekávejte.

Otevřete svá srdce.


CENA: 98,-
ISBN 80-72-05-014-1Rajinder Singh: Vnitřní a vnější mír cestou meditace Rajinder Singh:
Vnitřní a vnější mír cestou meditace

"Nechť čtenáři této knihy prostřednictvím meditace naleznou mír ve svém nitru a uspíší tak vědomí míru na celém světě."

Představte si, že ve svém vlastním nitru nosíte soukromé útočiště., posvátný prostor, který můžete navštívit, kdykoli na vás moderní život příliš naléhá. Představte si úlevu a osvobození od strachu, kdykoli si budete přát. Představte si mír těla, mysli a duše, který vám meditace může přinést.

Tuto vyjímečnou knihu o meditaci napsal jeden z velkých duchovních učitelů dneška. Jeho hluboká moudrost a schopnost soucítění, propojeny s nenáročnými cvičebními metodami, se staly přínosem pro tisíce lidí. Nyní i vás může vést na cestě k božské lásce a naplnění.

Ať již máte určité zkušenosti, nebo jste v meditaci naprostým začátečníkem, bez ohledu na věk vám tato kniha může pomoci na cestě k dosažení osobní transformace. Následkem toho můžete přispět k míru světa a povznesení úrovně globálního vědomí.


"Velmi si cením, jakým způsobem přispívá Sant Rajinder Singh k celosvětovému míru, o jehož dosažení všichni usilujeme."
Jeho svatost dalajlama

Rajinder Singh je vnukem a pokračovatelem v rodové tradici Sant Kirpala Singha a mezinárodně uznávaným odborným učitelem meditace. Je prezidentem Světové náboženské společnosti a hlavou Science of Spirituality


CENA: 120,-
ISBN 80-7205-469-4
OSHO: Hořčičné semínko OSHO: Hořčičné semínko

Učedníci se zeptali, čemu se podobá království nebeské. Ježíš jim odvětil:
"Je jako hořčičné semínko, menší než kterékoli jiné, padne-li však na úrodnou půdu, vzejde z něj veliký strom, jež ukryje všechny ptáky nebes."

Když ježíš hlásá: "Království boží je jako hořčičné semínko," říká tím milion věcí. V tom tkví krása podobenství: neřeknete skoro nic, a přitom vyjádříte tolik. Hořčičné semínko je nejmenší. Bůh je neviditelný, menší než to nejmenší, jak jej tedy lze ukázat? Hořčičné semínko leží na hranici viditelnosti... Nejenom že je nejmenší viditelnou věcí, má také velmi tajemnou vlastnost: vyroste v největší z rostlin. Bůh je neviditelný a vesmír je nejviditelnější; vesmír je rostlinou, stromem a Bůh semínkem.

Hořčičné semínko je nejmenší a obsahuje to největší. Boha nespatříte, protože je jako hořčičné semínko, ale svět vidět můžete. Může strom nemít semínko? Může tento vesmír existovat bez konečné příčiny, bez zdroje?

Co se děje, když vzniká strom? Semínko musí zemřít jedině pak se skutečně stane stromem. Bůh se rozpustil do tohoto vesmíru; nezůstává opodál, je uvnitř, je ve vesmíru ztracen. Proto jej nelze najít. Bůh je totiž tady všude, stejně jako semínko je nyní v celém stromu. Semínko nikdy nenaleznete - zemřelo pro strom a stalo se jím. Bůh zemřel pro tento svět, pro tuto existenci, a stal se vesmírem.

Bůh není oddělený. Podobá se semínku: vyrůstá z něj strom, do něhož se semínko ztrácí. Boha opět naleznete, jen když zmizí strom.

Když umírá semínko, je zde vesmír, objeví se strom. Toto je království Boha, tady je království nebeské. Hledáte-li je někde jinde, hledáte marně. Chcete-li nahlédnout do Božího království, musíte skončit jako semínko, musíte zemřít: a najednou zde vyrůstá strom - již neexistujete a je zde Bůh. Vy sami se s Bohem nikdy nesetkáte. Vaše přítomnost je na překážku Boží přítomnosti - pořád je tu totiž semínko. Bůh přijde, až když se rozplynete - ve skutečnosti se tedy vůbec nesetkáte.

CENA: 128,-
ISBN 80-7205-067-2Dennis Lewis: Tao dechu Dennis Lewis: Tao dechu

Naučte se správně dýchat
Fyziologie, psychologie a spiritualita přirozeného dýchání

Dennis Lewis, který čerpá ze svého dlouholetého studia, nám ukazuje, jak se naučit přirozeně dýchat, abychom zlepšili své zdraví, zvýšili svou energii a poznali sami sebe.

"Během posledních několika let bylo publikováno mnoho knih o dechových cvičeních. Žádná z nich se však nezabývá přirozeným dýcháním tak hluboce jako tato důležitá práce. Lewis spojuje v jedné knize psychosomatickou vizi, vědecké poznatky a důležitá cvičení, jež nám mohou pomoci objevit moc přirozeného dýchání a transformovat náš život."

Mistr Mantak Chia, zakladatel International Healing Tao a autor knihy Awaken Healing Light of the Tao .

"Tato užitečná a důležitá kniha nám ukazuje, jak tradiční dechová cvičení a moderní experimentální metody mohou zlepšit naše zdraví."

Don Hanlon Johnson, profesor somatologie, California Institute of Integral Studies a autor knihy Body, Spirit and Democracy .

"Jaké překvapení! Když jsem se před dvěma týdny vrátila z cest, našla jsem vaši krásnou knihu... na svém stole...

Dech - pohyb od samého počátku -
rytmický pohyb veškerého bytí
mě zahrnuje v kosmickém kruhu."

Ilse Middendorf, zakladatelka Ilse Middendorf Institute for Perceptible Breath (Berlín) a autorka knihy The Perceptible Breath: A breathing Science .

CENA: 128,-

ISBN 80-7205-753-7